Qu-BIS

Qu-BIS staat voor Quantaris Beheer en Informatie Systeem en is de modulaire slimme software voor uw volledige cliënt- en dossieradministratie.


Qu-BIS – De modulaire slimme software voor notarissen

Met het Quantaris Beheer en Informatie Systeem (Qu-BIS) verlopen uw administratieve processen efficiënt en accuraat. Deze notariële software voor uw volledige cliënt- en dossieradministratie hebben wij in eigen beheer en in nauwe samenwerking met notarissen ontwikkeld. De basis van Qu-BIS vormt de eenmalige invoer van gegevens die tijd bespaart en de foutkans reduceert. Via koppelingen met BRP, KvK, Kadaster, Curatele Insolventieregister en Objectlijst rechthebbende worden de gegevens automatisch in gekoppelde dossiers en documenten opgenomen. Integraties met KIK en ECH zijn eveneens standaard ingebouwd, waarmee voldaan wordt aan de eisen van het Kadaster. De handige managementtools in Qu-BIS bieden u bovendien realtime inzicht in de performance van uw organisatie.

Qu-BIS Basis

Voor uw volledige cliënt- en dossieradministratie

 • Administratie van cliënten, dossiers, volmachten, royementen, adressen en objecten
 • Integraties met email, internet, CDR/CLTR, ECH, KIK, BRP, KvK, VIS, Curatele en Insolventieregister
 • Mailcodes
 • Autorisatie en beheer
 • Nota’s van afrekening, declaratievoorstellen, declaraties en kasfacturen
 • Financiële koppeling iMUIS
 • Liquiditeitsbewaking, rapportages en statistieken

U kunt Qu-BIS Basis voor nog meer efficiency uitbreiden met één of meer van de volgende modules

Qu-BIS Tijdregistratie

Schrijf directe en indirecte uren op dossiers en krijg inzicht in werkzaamheden en prestaties

 • Tijdregistratie
 • Stopwatch

Qu-BIS Vestigingen

Werk bij meerdere vestigingen of labels in de afzonderlijke en totaaladministratie

 • Extra labels voeren binnen een notariskantoor
 • Faciliteren van identiteit per label en vestiging

Qu-BIS Vertalingen

Schakel eenvoudig andere talen in

 • Faciliteren van talen bij compareren
 • Faciliteren van nota’s van afrekening en declaraties in andere talen
 • Faciliteren van complete functie in andere talen

Qu-BIS Elektronisch archief

Koppel uw administratie met het archiveringssysteem

 • Integratie met digitale archiveringsoplossing
 • Archief oproepen vanuit dossiers en cliëntencockpit

Qu-BIS Agenda

Koppel agenda´s aan uw Qu-BIS database

 • Integratie met dossiers en cliënten
 • Waarnemingssignalering
 • Individuele, groeps- en repeterende afspraken
 • Integratie met Outlook