Integraties

Maak efficiënt gebruik van online services die in Qu-BIS geïntegreerd zijn.


Integraties

Automatische integraties voor snelle en up-to-date documentproductie
De automatische integraties in Qu-BIS en Qu-Word zorgen ervoor dat de gegevens die u verwerkt in dossiers, documenten en akten altijd up-to-date zijn. Het zoeken en ophalen van gegevens verloopt efficiënt en foutloos, evenals het uitwisselen van gegevens met bijvoorbeeld het Kadaster en andere instanties waar u als notaris mee te maken heeft. De vele integraties met online services besparen uw notariaat tijd, minimaliseren de foutkans en verhogen de serviceverlening aan uw klanten.

Maak efficiënt gebruik van online services die in Qu-BIS geïntegreerd zijn.

ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken)

Vestig hypotheken en los hypotheken af

BRP (Basisregistratie Personen)

Haal persoonsgegevens vanuit BRP over naar uw cliëntendatabase

CDR (Centraal Digitaal Repertorium)

Wissel digitaal akten uit met de Belastingdienst, inclusief koppelingen met
• CTR (Centraal Testamentenregister)
• CLTR (Centraal Levenstestamentenregister)
• DNI (Digitale Notariële Informatie)

KIK (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster)

Bespaar op inschrijvingskosten, verhoog de kwaliteit en werk sneller door gestandaardiseerde teksten en digitale gegevensuitwisseling bij het opstellen van akten
• KIK-inzage (kadastraal of hypothecair bericht object, kadastraal bericht eigendom, uittreksel kadastrale kaart, objectlijst)
• Opvragen brondocumenten

CIC (Customer ID-Control)

Scan legitimatiebewijzen op echtheid en verwerk gegevens efficiënt in uw database

Telefoonintegratie

Krijg door koppeling met uw telefoniedienst bij telefoongesprekken direct inzicht in de juiste cliëntkaart en bijbehorende cliëntdossiers

KvK (Kamer van Koophandel)

Haal eenvoudig KvK-gegevens op en verwerk deze direct in uw database
• Ophalen basisgegevens rechtspersoon
• Ophalen adres op postcode en huisnummer
• Zoeken op rechtspersoon (op naam en plaats, op dossiernummer)
• KvK online inschrijven
• KvK uittreksel rechtspersoon

VIS (Verificatie Identificatie Systeem)

Controleer of een legitimatiebewijs geldig is en als vermist of gestolen is geregistreerd

CCBR (Centraal Curatele- en Bewindregister) en Centraal Insolventieregister

Controleer of een cliënt in de registers is geregistreerd

PEP (Politically Exposed Person) en Sanctielijst (binnenkort)

Controleer of een persoon als PEP wordt aangemerkt en op de Sanctielijst geregistreerd is